नेपाली राजदूतावास, टोकियोबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना