राजदूतावासबाट जारी गरिने यात्राअनुमतिपत्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना