विधुतीय राहदानी(e-Passport) जारी गर्ने तयारीका लागि अत्यन्त जरुरी बाहेक अन्य अवस्थामा यन्त्रवाचक राहदानी(MRP) का लागि आवेदन लिने कार्य स्थगित गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना