Urgent Notice for Nepalese in Japan

COVID-19 को असहज परिस्थितिले गर्दा नेपाल फर्कनु पर्ने महानुभावहरूले विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी जरूरी सूचना नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०२।१२ को निर्णय अनुसार स्वीकृत “कोभिड – १९ विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकतलाइ स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७” बमोजिम कोभिड – १९ को महामारीको परिणामस्वरूप नेपालमा बन्दाबन्दीको कारणले नेपाल फर्कन नपाएका

閉館のお知らせ

閉館のお知らせ 新型コロナウィルスの感染症拡大の防止のため、令和2年4月14日(火曜日)より当面の間、閉館させていただきます。 緊急のご用がある方は、070-3249-8173  までお問い合わせください。