Registration Form for Nepalese to Return to Nepal

नोभल कोरोना भाईरसका कारण नेपाल फर्कन नसकेका वा नगई नहुने अवस्थामा परेका नेपालीहरुले भर्ने फारम