बैदेशिक रोजगार वचतपत्र २०८४ (५ वर्षे) को बिक्रि खुला गरिने सम्बन्धी सूचना ।