विधुतीय राहदानी(e-Passport) जारी गर्ने तयारीका लागि अत्यन्त जरुरी बाहेक अन्य अवस्थामा यन्त्रवाचक राहदानी(MRP) का लागि आवेदन लिने कार्य स्थगित गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Urgent Notice for Nepalese in Japan

COVID-19 को असहज परिस्थितिले गर्दा नेपाल फर्कनु पर्ने महानुभावहरूले विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी जरूरी सूचना नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०२।१२ को निर्णय अनुसार स्वीकृत “कोभिड – १९ विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकतलाइ स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७” बमोजिम कोभिड – १९ को महामारीको परिणामस्वरूप नेपालमा बन्दाबन्दीको कारणले नेपाल फर्कन नपाएका